Velkommen

til vår hjemmeside.

Formål
Sandnes trekkspillorkester (STO) har som formål å skape et hyggelig og inspirerende miljø for unge og eldre som er interessert i å lære, utøve, og formidle trekkspillmusikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi i Sandnes
Onsdag 14. april 2010 var Sandnes 150 år og utover året ble dette feiret med stor festivitas. Det var nemlig på denne dagen i 1860 at byen fikk status som ladested og at innbyggerne lovlig kunne drive handel.
Kommunens visjonsformulering er:
Sandnes i sentrum for framtiden.

Sandnes kommune har flere interessante Internett sider som forteller om hva som foregår i kommunen på mange sentrale områder.

Prospektbildet viser et utsnitt av Sandnes

Vi i STO
STO består kort og godt av en gjeng muntre unge og eldre personer som liker å komme sammen for å skape og videreutvikle et trekkspillorkester. I dette orkesteret et det høy ”takhøyde” der alle medlemmer deltar i valg og innøvelse av aktuelle melodier og musikkstykker med forskjellig vanskelighetsgrad.

STO har også god kontakt med unge utøvere som holder på å lære seg å spille på trekkspill og som ventes å danne grunnlag for videre rekruttering til orkesteret.

Fredag 28. januar 2005 ble Sandnes trekkspillorkester stiftet.

Hovedaktivitetene er notert i aktivitetsplanen. Se Menyen.

Bilde av Sandnes trekkspillorkester fra 2006
(Den yngre garde på den tiden er i fremste
rekke)

Bilde av Sandnes trekkspillorkester, fra DM i Bergen 2012.
    (Den yngre garde var ikke med orkesteret til Bergen.)

Bilde av Sandnes trekkspillorkester. Bilde tatt: 24. September 2013

Kort om virksomheten i orkesteret.
Orkesteret har øvingskvelder på Vågen vgs. Denne skolen er helt ny, med fantastiske fine lokaler og ligg midt i Sandnes sentrum.
Vi har øvinger hver tirsdag fra kl: 19.30 til 22.00.
På øvingene er vi vanligvis 12-15 medlemmer og vi har plass til flere.
For å kunne delta på øvingene er det en forutsetning at alle har litt kunnskaper om noter.

Vi i orkesteret tar på oss ulike oppdrag, så som jubileumsspilling for enkeltpersoner eller organisasjoner, spilling i Gågata på 17. mai og ved andre anledninger, underholdning og spilling på eldre treff, til folkedans og ved aktuelle sammenkomster m.m.

Orkesteret holder interne seminarer/opplæring, deltar på mesterskap og drar på studieturer.

I forbindelse med orkesteret sitt 10 års jubileum (2015) har orkesteret utlyst til ny komponist-konkurranse.
Resultatet av denne vil bli kjent i løpet av første halvår 2015.

Kort beskrivelse av innholdet i hjemmesiden
Forsiden
 Innhold som ovenfor
Om oss i STO
 Inneholder litt om Starten, Styre og ledelse, Repertoar, Medlemmer og Bli medlem.
Aktivitetsplaner
 Aktivitetsplaner for siste og inneværende år. Utdrag av tidligere er lagt til arkivet.
Aktivitetsrapporter
 Rapporter om de siste to års utførte aktiviteter  Tidligere rapporter er lagt i arkivet.
Historisk arkiv
 Inneholder aktuelt stoff fra farne år.
Gjestebok
 Inneholder logg om uttalelse fra alle hold.
Lenker
 Inneholder forbindelser til interessante Web-sider og adresser.

Navigering
Ved å peke på menyordene kommer de enkelte sider i hjemmesiden frem..
På de enkelte sider er det satt inn lenker eller henvisninger. Ved å peke på disse kommer de aktuelle tekstområdene opp.


Forside Om oss i STO Aktivitetsplan Aktivitetsrapporter Historisk arkiv Album Gjestebok Lenker

fishingwarehouseshop.co.uk

Oppdatert: 17.09.2017

Webansvarlig: Isak Solheim

Neste side

Siste hendelser -  Siste nytt

De siste hendelser eller siste nytt som er og blir rapportert finnes under menyordet   Aktivitetsrapporter

Aktivitetsrapportene for inneværende år finnes under menyordet ”Aktivitetsrapporter”
Aktivitetsrapporter for tidligere år finnes under menyordet  ”Historisk arkiv”.  


Siste nytt
Jærbelgen Trekkspelklubb og Varhaug idrettslag
inviterte til Jærtreffet 15. - 17. September.

Jærtreffet er et kjempestort danse- og spillemannstreff på Jæren.

Jærtreffet går over tre dager, hvor fredag 16.9 og lørdag 17.9 er lagt opp med  trekkspillmusikk og dans. Fredag og lørdag deltok henholdsvis 7 og 8 lokalt kjente trekkspillmusikk grupper som fremførte ypperlig taktfull dansemusikk for et stort ivrig interessert danse publikum der godt og vel 200 gjester danset for fult hver kveld i Varhaughallen.


Sandnes Trekkspillorkester (STO) deltok på Jærtreffet og STO setter stor pris å få delta med sitt repertoar av dansemusikk. På grunn av at noen medlemmer måtte bidra i andre familiære hendelser, hadde ikke STO fult orkester som vist nedenfor.
Lederen for Sandnes Trekkspillorkester (STO)
Kåre Særheim, fylte 70 år den 8. September 2017.
STO gratulerer!
 
 Dirigenten for Sandnes Trekkspill Orkester (STO)
Tore Koppang, fylte 50 år 20. August 2017.
STO gratulerer!


NM på trekkspill gikk av stabelen den 29. Juni - 02 juli 2017 i Skien.

Årets arrangør var Skiensfjordens trekkspillklubb.  Norges trekkspillelite konkurrerer i ulike klasser. Alle konkurransene ble avholdt i Ibsenhuset, Skiens kulturelle storstue.

 

Uttalelser funnet på nettet.

Da Norgesmesterskapet i trekkspill ble arrangert i Skien, utmerket Sandnes Trekkspillorkester seg i to klasser.


UTMERKET SEG: Sandnes Trekkspillorkester gjorde en god innsats under NM i trekkspill som ble arrangert i Skien i helgen.  Foto: Per Jørund Grøthe.

Irland

Tidligere har Kåre Særheim opplyst at Sandnes Trekkspillorkester er invitert til Irland for å spille på ambassaden i Dublin 17. Mai 2018.
Orkesteret ser frem til å spille på ambassaden og aktuelle puber og forsamlingslokaler i Dublin. Det blir knallhard trening på Irske melodier frem mot denne begivenhet.

”Di Sandnes”

Sandnes trekkspillorkester har satset mye intenst arbeide og har store forventninger til sin første CD og denne har fått navnet ”Di Sandnes”. Innholdet i CD’en spenner over fra gammeldans og folkemusikk til swing og jazz. Ett par av låtene er spesialskrevet og skriver seg fra orkesterets 5-årsjubileum i 2010 da orkesteret utlyste en komponistkonkurranse.

CD-albumet har fått flott design med god beskrivelse av orkesteret på norsk og engelsk.


Orkesteret ønsker at alle interesserte i trekkspillmusikk får tilgang til denne CD’en.


For de som har lyst på et eksemplar av den nye CD’en er Ivar Skei i Sandnes, eneste musikkhandel der den vil være i sal.


I tillegg kan den også bestilles på epost til: lak@live.no eller på tlf: 90153048.


Nedenfor vises et bilde av CD’en med innhold. Ønsker noen nærmere informasjon om CD’en så finnes en detaljert beskrivelse på følgende adresse.


2014 04 25  STO  CD-debut