Bilde av Sandnes trekkspillorkester fra 2006
(Den yngre garde på den tiden er i fremste
rekke)

Bilde av Sandnes trekkspillorkester, fra DM i Bergen 2012.
    (Den yngre garde var ikke med orkesteret til Bergen.)

Bilde av Sandnes trekkspillorkester. Bilde tatt: 24. September 2013

Kort om virksomheten i orkesteret.
Orkesteret har øvingskvelder på Vågen vgs. Denne skolen er helt ny, med fantastiske fine lokaler og ligg midt i Sandnes sentrum.
Vi har øvinger hver tirsdag fra kl: 19.30 til 22.00.
På øvingene er vi vanligvis 12-15 medlemmer og vi har plass til flere.
For å kunne delta på øvingene er det en forutsetning at alle har litt kunnskaper om noter.

Vi i orkesteret tar på oss ulike oppdrag, så som jubileumsspilling for enkeltpersoner eller organisasjoner, spilling i Gågata på 17. mai og ved andre anledninger, underholdning og spilling på eldre treff, til folkedans og ved aktuelle sammenkomster m.m.

Orkesteret holder interne seminarer/opplæring, deltar på mesterskap og drar på studieturer.

I forbindelse med orkesteret sitt 10 års jubileum (2015) har orkesteret utlyst til ny komponist-konkurranse.
Resultatet av denne vil bli kjent i løpet av første halvår 2015.

Formål
Sandnes trekkspillorkester (STO) har som formål å skape et hyggelig og inspirerende miljø for unge og eldre som er interessert i å lære, utøve, og formidle trekkspillmusikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi i Sandnes
Onsdag 14. april 2010 var Sandnes 150 år og utover året ble dette feiret med stor festivitas. Det var nemlig på denne dagen i 1860 at byen fikk status som ladested og at innbyggerne lovlig kunne drive handel.
Kommunens visjonsformulering er:
Sandnes i sentrum for framtiden.

Sandnes kommune har flere interessante Internett sider som forteller om hva som foregår i kommunen på mange sentrale områder.

Prospektbildet viser et utsnitt av Sandnes

Vi i STO
STO består kort og godt av en gjeng muntre unge og eldre personer som liker å komme sammen for å skape og videreutvikle et trekkspillorkester. I dette orkesteret et det høy ”takhøyde” der alle medlemmer deltar i valg og innøvelse av aktuelle melodier og musikkstykker med forskjellig vanskelighetsgrad.

STO har også god kontakt med unge utøvere som holder på å lære seg å spille på trekkspill og som ventes å danne grunnlag for videre rekruttering til orkesteret.

Fredag 28. januar 2005 ble Sandnes trekkspillorkester stiftet.

Hovedaktivitetene er notert i aktivitetsplanen. Se Menyen.

Kort beskrivelse av innholdet i hjemmesiden
Forsiden
 Innhold som ovenfor
Om oss i STO
 Inneholder litt om Starten, Styre og ledelse, Repertoar, Medlemmer og Bli medlem.
Aktivitetsplaner
 Aktivitetsplaner for siste og inneværende år. Utdrag av tidligere er lagt til arkivet.
Aktivitetsrapporter
 Rapporter om de siste to års utførte aktiviteter  Tidligere rapporter er lagt i arkivet.
Historisk arkiv
 Inneholder aktuelt stoff fra farne år.
Gjestebok
 Inneholder logg om uttalelse fra alle hold.
Lenker
 Inneholder forbindelser til interessante Web-sider og adresser.

Navigering
Ved å peke på menyordene kommer de enkelte sider i hjemmesiden frem..
På de enkelte sider er det satt inn lenker eller henvisninger. Ved å peke på disse kommer de aktuelle tekstområdene opp.
Informasjon om CD-er innspilt av

Sandnes Trekkspill orkester.


”Di Sandnes 1” og ”Di Sandnes 2”,  

kan anskaffes ved å kontakte/bestille hos;

Styreleiar Kåre Særheim, på tlf. 93227693 eller e-post til

Kåre Særheim <kaare.saerheim@gmail.com>
eller

Lill-Anne Kiønig, på tlf:  90153048 eller e-post til: lak@live.no.Meddelelse av styreleder Kåre Særheim, Sandnes Trekkspillorkester  (STO)


Di Sandnes 2

Sandnes Trekkspillorkester er nå ute med sin andre CD "Di Sandnes 2".

Stavangerlanseringa var i Kuppelhallen 12. November og Sandneslanseringa i Folkets Hus 1.desember.

Med eit opplag på 1000 eksemplar bør det halda nokre år framover.

CD-en dekker varierte musikksjanger, fra marsj til polka, schottis, swing, reinlender, vals og tango. Både lokale, nasjonale og skandinaviske komponistar står på spelelista. 

Tore O. Koppang er orkesteret sin musikalske leiar, og som ein ser av coveret trives orkesteret på dekk av Oscar ll ved Honnørbrygga i Sandnes.

Ved orkesteret sitt 10 års jubileum i 2015, blei det utlyst komponistkonkurranse og vinnermelodien  til Bente Midtsveen "Taima å terettelagt" er avslutningsnummeret på CD -en. 

Saman med folkedansarar drar orkesteret til Dublin, Irland, og feirer 17. mai der neste år. Dette etter invitasjon fra den norske ambassadøren som også er jærbu. Det er på sin plass at orkesteret då har med seg eit håndfast minne frå Sandnes, liksom ein gjorde det då ein i 2014 feira Grunnlovsjubileet saman med norsk-amerikanarar i New York og den gong hadde med seg orkesteret sin første CD, "Di Sandnes 1"

Ivar Skei Musikkhandel er dessverre historie så nå må bestilling av CD føregå på nettadressen; www.Sandnestrekkspill.no eller direkte fra medlemmer i orkesteret.

Styreleiar Kåre Særheim, kan også kontaktas/bestilles på tlf. 93227693 eller 

Kåre Særheim <kaare.saerheim@gmail.com>

Musikalsk leiar Tore Koppang 92094149 eller

Tore O. Koppang <tore_ok@hotmail.com>”Di Sandnes 2”

Ny CD ble lansert fra STO 12. November d.å. og har fått navnet  ”Di Sandnes 2”.
Denne CD-en er allerede i salg og er distribuert til en rekke interesserte personer og familier som hygger seg med taktfast og kjempefin trekkspillmusikk.

Innholdet  er vist i konsentrert form på bilder/cover, vist ovenfor.


Prisen er :  Nkr: 100 for en CD eller Nkr: 150 for to CD-er.


CD-ene kan bestilles på epost til: lak@live.no eller på tlf: 90153048.”Di Sandnes 1”

Sandnes trekkspillorkester har satset mye intenst arbeide og har store forventninger til sin første CD og denne har fått navnet ”Di Sandnes”. Innholdet i CD’en spenner over fra gammeldans og folkemusikk til swing og jazz. Ett par av låtene er spesialskrevet og skriver seg fra orkesterets

5-årsjubileum i 2010 da orkesteret utlyste en komponistkonkurranse.

CD-albumet har fått flott design med god beskrivelse av orkesteret på norsk og engelsk.


Orkesteret ønsker at alle interesserte i trekkspillmusikk får tilgang til denne CD’en.


Prisen er :  Nkr: 100 for en CD eller Nkr: 150 for to CD-er.


CD-ene kan bestilles på epost til: lak@live.no eller på tlf: 90153048.Nedenfor vises et bilde av CD’en med innhold. Ønsker noen nærmere informasjon om CD’en så finnes en detaljert beskrivelse på følgende adresse.
2014 04 25  STO  CD-debutJubileum

Sandnes Trekkspillorkester (STO) markerer i 2020,  15- års jubileum og har i denne forbindelse utlyst til Komponistkonkurranse og resultatet er klart og vist nedenfor.


Komponist-konkurranse 2020 - pressemelding

 

I høve Sandnes Trekkspillorkester (STO) sitt 15-årsjubileum i år inviterte orkesteret på ny til komposisjonskonkurranse. Ved 5- og 10-årsjubilea var det swing- og latin-inspirert musikk det blei bedt om. I år skulle innsendte bidrag ha norsk folkemusikk som utgangspunkt, enten nyskriven eller arrangert. Ole-Bjørn Gullbring, Johan Egdetveit og underteikna stod for vurderinga av dei tre musikkstykka som kom inn, og det blei ei kjekk og interessant oppgåve å vurdere komposisjonane. Med desse bidraga har orkesteret fått tre flunkande nye stykke som vil bli presenterte for omverda etter kvart som dei blir innøvde på kammerset.


Det var tre bidragsytarar i denne runden; Rune Larsen, Bente Midtsveen og Karl Henning Lundby. Førstnemnde fekk flest poeng i denne runden og kan innkassere kr. 7000,- for "Norsk fantasi". 2. premien på kr. 3500,- gjekk til Bente Midtsveen for "Suite i nasjonaldrakt". 

Velkommen

til vår hjemmeside.

Forside Om oss i STO Aktivitetsplan Aktivitetsrapporter Historisk arkiv Album Gjestebok Lenker

Siste hendelser -  Siste nytt

De siste hendelser eller siste nytt som er og blir rapportert finnes under menyordet   Aktivitetsrapporter

Aktivitetsrapportene for inneværende år finnes under menyordet ”Aktivitetsrapporter”
Aktivitetsrapporter for tidligere år finnes under menyordet  ”Historisk arkiv”.  Siste Nytt Sandes Trekkspill spilte i Langgata lørdag 18.5, i flott sommervær, og god stemning i gata.


Oppdatert: 13.06.2024

Webansvarlig: Isak Solheim

Neste side