Feringen av nasjonaldagen 17. mai ble helt spesielt gjennomført i Sandnes og ellers i landet på grunn av Korona smittefaren.

Kreative innbyggere fant frem mange fantastiske ideer og nye måter å feire nasjonaldagen på til stor glede for alle.

Kan gi grobrunn til nye innslag kommende år.

afrstevelsephbafjell_small.jpg bandrevelseilavlandet_small.jpg cvelseihagenfortsettermedfullstyrke_small.jpg dhornmusikkerespillertiljavielskerkl13dahelelandetsangogspiltejavielsker_small.jpg eutsiktoversandnesfrahbafjell17mai_small.jpg fdansendejentervisersinekunster_small.jpg
gregnetkom_small.jpg hstosamlettroppklartilspille_small.jpg ipresentasjonavsandnestrekkspillorkestersomirfyller15r_small.jpg jdansereifulldriv_small.jpg kstoogdanserneholdertempoetoppe_small.jpg ltrekkspillmusikkerneogdansernefortsetter_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator