Forside Om oss i STO Aktivitetsplan Aktivitetsrapporter Historisk arkiv Album Gjestebok Lenker

Aktivitetsrapporter

År 2019 Rapporter


Forberedelse til vårhalvåret.

STO har utarbeidet planer for øvelser, repertoar, deltakelse i arrangementer og satt opp aktivitetene i aktivitetsplanen.


Øvelsene er startet som planlagt og det arbeides med forberedelse av de første aktivitetene i STO sin aktivitets plan.
Allsangkveld i Sandnes i Folkets hus 8. Mars 2019.

Allsang i Sandnes ble glimrende gjennomført som planlagt 8. Mars kl: 19.30.

Arrangører var Ljomen Blandakor og Sandnes Trekkspillorkester,

Det var satt opp en variert allsangmeny som omfattet kjente viser og sanger med innhold som dreiet seg hovedsakelig om Kvinner, Våren og Evert Taube.


Allsangkvelden ble åpnet av Tore O. Koppang som var kveldens toastmaster.

Tore informerte litt om allsang programmet og videre om rømningsveier i tilfelle brann.
Tore O. Koppang ønsket spesielt Gjesdalkoret velkommen til Allsangkvelden.


Allsangkvelden ble ordnet i bolker / grupper og innholdet er notert i punktvis nedenfor.


Studer bare den innholdsrike punktene nedenfor som ble prikkfritt gjennomført til avtalt tid. Det ble tatt en rekke bilder som er lagt inn i albumen 2019 03  Allsang i Sandnes.  

Se nederst.

Bildene i albumet gir tilsammen en minnerik revy over allsangkvelden.1  Velkommen av Tore O. Koppang.

2  Gjesdalkoret startet allsangkvelden med feiende flott taktfast sang som satte igang en      solid stemning i salen blandt de fremmøtte.

     Dirigent/pianist. Linn Ellise Hovland.

     Sangliste:

          1  Hej la oss danse                - Ungarsk folkedans

          2  Ei verd som er vår             - Tom Springfield           

          3  Sway                                    - Pablo Beltran Ruiz

          4  True Colours                       - Tom Kelly

          5  Shoslæloza + I paradesi + Oh freedom      - Sørafrikansk tradisjon.


3  Allsang - bolk 1.

     Gruppe fra Sandnes Trekkspillorkester, spilte.

     Dirigent: Tore Koppang

     Forsangere:  Gyro Dahle Dragsnes og Sivert Bjerkås

     Sang- og melodiliste:

           1  Mari du bedåre

           2  Drømmen om Elin

           3  Balladen om Fredrik Åkara

           4  Lilla Vackra Anna     

           5  Eg heitar Anne Knutsdotter

           6  Mine lengsler


4 Sandnes Trekkspillorkester.

    Dirigent:  Tore Koppang

    Melodi liste:

           1  Svenske valsfavoritter  

           2  Hambopolsmasurka             - Anders Grøthe

           3  Under Paris’ Himmel            - Hubert Giraud     arr.: Erot Gnapp  


 5  Allsang - bolk 2.

    Gruppe fra Sandnes Trekkspillorkester, spilte.

     Dirigent: Tore Koppang

     Forsangere:  Gyro Dahle Dragsnes og Sivert Bjerkås

     Sang- og medlodiliste:

           1  Hovedøe,n

           2  Den første løvetann

           3  Ta meg til havet

           4  Vandringsvise

  

6  Pause og loddsalg         

7  Ljomen Blandakor

    Dirigent:  Gyro Dahle Dragsnes

    Drikkeviseliste:

           1  Bort allt vad oro gør                 - Bellman

           2  Bordvise                                    - Jens Zetlitz

           3  Nå tømmer vi vårt glass           - Sigvald Tveit m/flere

           4  Bruremarsj fra Os                      - Arr.: Steinar Eielsen


8  Pause og trekning av solgte lodd


9  Allsang - bolk 3.

    Gruppe fra Sandnes Trekkspillorkester, spilte.

     Dirigent: Tore Koppang

     Forsangere:  Gyro Dahle Dragsnes og Sivert Bjerkås

     Sang- og medlodiliste:

           1  Rosa

           2  Fritof og Carmensita

           3  Så skimrande var aldrig havet

           4  Så lenge skutan kan gå

           5  Anglamarken


10 Avslutning

            1  Kåre Særheim takket alle som hadde bidratt til en vellykket allsangfest og

                 en spesiell stor takk til alle som hadde tatt turen til Folkets hus og gjort

                 kvelden til et fint samvær for alle som var tilstede.

             2  Alle i salen ønsket hverandre vel heim og takket for laget.

                  Alle var fornøyd etter opplevelsen de fikk på allsangkvelden.  

 3  Generelt kan vi fastslå at hele kvelden ble gjennomført med solide musikalske       kvaliteter som førte til kjempefine opplevelser for alle som var tilstede i Folkets hus       denne kvelden             

 4  Til slutt sang alle stående:

            We’ll Meet Again.     Tekst: H. Charles.  Melodi:  R. Parker 1939.

                  Det ljoma kraftig mellom veggene og taket i Folkets hus og som beveget noen og                   enhver når vi skulle ta fatt på heimveien denne mørke vårrnatten.

                  Denne symboliserer at vi ser frem til nye allsangkvelder.


Opplev kvelden igjen i følgende album.
2019 03  Allsang i SandnesBelgdrag i Sandnes med

Distriksmesterskap (DM) på trekkspill og torader


Dette ble gjennomført på Quality Hotel Residence lørdag 23. mars 2019


Sandnes Trekkspillorkester  STO, deltok på Belgdrag og DM i Sandnes.


Dette er et kjempefint arrangement for for alle i distriktet som liker trekkspillmusikk, dans til takfast trekkspillmusikk og samtidig få et hyggelig samvær mellom naboer og kjente og ikke minst stifte nye bekjentskaper innen dette milijøet.      


En folder  ”Velkommen til Belgdrag i Sandnes” inneholdt følgende.


Leder og organisator for Belgdrag var Tore Koppang, som ledet oss stødigt gjennom generalprogrammet.


Generalprogram.


Lørdag 23. Mars


Kl. 09.30     Oppstart kurs og junior - seminar

Kl. 12.00     Lunch

Kl. 13.00     Distriktsmesterskap på trekkspill og torader, distrikt 5

                     (DM  Rogaland)  Residence Hall.

Kl.  15.00     Kursa held fram

Kl.  17.00     Kursslutt for dagen

Kl.   17.15    Lynraskt årsmøte for medlemmer av Norske Trekkspilleres Landsforbund -

                      Rogaland (NTL- R) i Residence Hall.

Kl.   18,00     Festmiddag med premieutdeling for DM

Kl.   19.30     Dans

Kl.   23.45     Slutt, men ope for buskspell


Søndag 24. Mars


Kl.   10.00      Kursa held fram. Oppsumering.

Kl.   12.30      Huskonsert.


Konkurranseprogram og resultater.

Dommarer:  Arve Bjørn Røneid og Jaak Lusoja.


Klasser og deltakere.

Apetrif:

Junior-trekkspill-elever


Klasse S8, Durspill f.o.m. 18 år.

Anne Lise Dahle

Hadle Dahle Eide

Jarl Ove Dybing

Jon Arne Husa

Ulf Olsen.


Gammeldans, orkestre G1.

Sandnes Trekkspillorkester

Sydvesten

Tysvær trekkspillorkester


Underholdning, divisjon  U1.

Sandnes Trekkspillorkester


Tysvær Trekkspillorkester


Generalprogrammet ble prikkfritt gjennomført etter timeplanen og innhold.

De fleste holdt ut til midnatt og ver vel fornøyd med dansemusikken og dansen og arrangementet.


Nedenfor viser et par bilder fra premieutdelingen.


 


Årsmøte  26. Mars

Årsmøte ble gjennomført på vanlig måte med gjennomgang av og godkjenning av årsmelding
for 2018, regnskap for 2018, budsjett for 2019 og valg av medlemmer til styret.  

Det var åtte medlemmer (Marit, Ola, Tove, Lill-Anne, Øystein, Tore, Ranveig, Kenneth) som ikke kunne delta.

De øvrige er presentert på bilde nedenfor, 7 medlemmer totalt, som gleder seg over godt årsresultat 2018.

Valg

Leder for STO Kåre Særheim, ble gjenvalgt for ett år.

Medlem Ola M. Vestavik valgt til styremedlem for 2 år.


Styret er etter valget som følger:

Leder Kåre Særheim,

Regnskapsfører Jens Nortveit ,

Sekretær Øystein Lid,

Styremedlem Ola M. Vestavik.

Revisor blir avklart i løpet av høsten.  


Etter årsmøte satte STO igang med øvelse på repertoaret for planlagte aktiviteter.
Lørdagskonsert i Lanternen i Sandnes  18. Mai.


Sandnes trekkspillorkester (STO) gjennomførte den 18. Mai, en times konsert i Lanternen i Gågaten i Sandnes.

Utetemperaturen hadde forandret seg betydelig fra temperaturen vi opplevet 17. Mai .

Været var også litt grått, men masse folk hadde selv på 18. Mai, tatt turen til Lanternen for å høre taktfast trekkspillmusikk.


Hver lørdag fremover holdes det konserter i Lanternen i gågaten i Sandnes.Feiring av 17. Mai i Sandnes


Feiringen av 17. Mai i Sandnes ble gjennomført stort sett på tradisjonelt vis.

Været var glimrende og kunne nesten ikke bli bedre.

Sandnes trekkspillorkester deltok i folketaget med feiende trekkspillmusikk og store folkemender i gatene langs Folketogruten ble påvirket til å røre på kroppen og danseføttene.


Feiringen av 17. Mai 2019 ble en enstående opplevelse for Sandnesfolket og alle andre som hadde møtt frem.


Plass for Aktivitetsrapporter videre fremover i 2019.


Oppdatert: 19.05.2019

Webansvarlig: Isak Solheim

Neste side

Forrige side

Leder for STO Kåre Særheim orienterte medlemmene på øvelsen 29.01.2019  om et skriv fra Sandnes kommune som oppfordrer alle lag og organisasjoner om å  sikre at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene.    


Reisereglement ble distribuert via E-post til alle medlemmene.  Kort omfatter dette:


Turer, reiser på vegne av STO skal sikres på en forsvarlig måte.


Gående, syklende, kjørende skal oppmerksomt observere trafikkbildet rundt seg og følge trafikkreglene med god margin.


Lære av ”nære på” hendelser.

Bildet ovenfor viser fra venstre:


Hadle Dahle Eide   G6,  2. Plass,  57 poeng.

Anne Lise Dahle     G6,  5. Plass,  40 poeng.

Jarl Ove Dybing      G6,  2. Plass,  57 poeng.


Bildet  nedenfor viser fra venstre:


Representant for Sandnes Trekkspillorkester:

  G1,  3. Plass,   60 poeng.

  U1,  1. Plass,   65 poeng.


Representant for Sydvesten.

  G1.  1. Plass.   70 poeng.


Representant for Tysvær Trekkspillorkester.       

  G1.  2. Plass.   62 poeng.

  U1.  2. Plass.   60 poeng.


Alle poengene regnes utfra maksimalt 100 poeng.