Forside Om oss i STO Aktivitetsplan Aktivitetsrapporter Historisk arkiv Album Gjestebok Lenker

Medlemmer

Medlemsmassen består av unge og eldre personer av begge kjønn som er interessert i å fremføre trekkspillmusikk.

Noen av medlemmene har god musikkteoretisk bakgrunn og enkelte har drevet som musikklærere i mange år. En del av disse har tidligere også oppnådd gode resultater i trekkspillkonkurranser.

Ellers har en del drevet med trekkspill og komp i til dels nokså mange år og liker fremdeles å bidra i orkesteret.

En del ungdommer kommer til og vil satse på denne musikkformen videre fremover. Dette er en glede for orkesteret.

Alle i orkesteret øver inn repertoaret etter noter.

Imidlertid ønsker orkesteret stadig flere medlemmer.

Alle interesserte i trekkspillmusikk bør derfor ta kontakt med ledelsen i orkesteret.
Se adresser foran: Om oss i STO